Seks to przede wszystkim przyjemność i na tym elemencie należy na pewno się skupić. Jednakże tak naprawdę nie można seksu sprowadzać tylko i wyłącznie do owej przyjemności. W rzeczywistości ma on bowiem bardzo duże znaczenie dla różnorodnych aspektów związanych ze zdrowiem człowieka. Seks to przyjemność, a skoro przyjemność, to jednocześnie także można wskazać na wydzielanie endorfin. Są one bardzo pomocne nie tylko w aspekcie oddziaływania na ludzki nastrój, na ludzkie emocje, ale również na ludzką odporność, na proces gojenia się ran. Seks to oczywiście znacznie lepsza kondycja fizyczna, to lepsza odporność na różnego rodzaju infekcje.

Element codziennego życia

Seks, który jest udany to także element, dzięki któremu można mówić o zwiększonej odporności na stres. Osoby, u których życie seksualne jest satysfakcjonujące, są bardziej wyluzowane, są bardziej zrelaksowane, a tym samym mogą również mówić o lepszej koncentracji, o większej kreatywności. Można także mówić o tym, że takie osoby są bardziej komunikatywne jak również bardziej efektywne na polu zawodowym. Z seksem związanych jest wiele wymiernych korzyści zdrowotnych, aczkolwiek nie należy zapomnieć, że może on mieć także pewne negatywne skutki dla zdrowia człowieka. Jeśli bowiem seks uprawiamy przygodnie, jeśli często zmieniamy partnerów seksualnych, jeśli nie zachowujemy odpowiednich zasad związanych z higieną, to jesteśmy szczególnie narażeni na różnorodne zakażenia, na różnorodne infekcje intymne. W niektórych przypadkach owe infekcje intymne mogą mieć bardzo poważne skutki dla zdrowia.