Nie jest żadną tajemnicą, że stres bardzo mocno wpływa na zdrowie człowieka. Mówiąc o owym wpływie, większość osób oczywiście wskaże negatywne skutki działania stresu, ale zanim przejdziemy do tych negatywnych skutków działania stresu, wskażmy najpierw na te pozytywne, gdyż takie również istnieją. Mówimy jednakże tylko i wyłącznie o stresie krótkotrwałym, które może mobilizować, który może poprawić naszą koncentrację. To jednak byłoby na tyle jeśli mówimy o pozytywach stresu. Tak naprawdę bowiem jeśli mówimy o wpływie stresu na nasze zdrowie, musimy wskazać w głównej mierze na negatywne skutki jego działania. Każdy długotrwały stres nie wpływa na człowieka pozytywnie i może mieć poważne skutki.

Psychika i wewnętrzne predyspozycji na stres

Oczywiście wpływa on w sposób różnoraki na poszczególne osoby. W przypadku pewnych osób tenże wpływ jest większy, w przypadku innych osób jest on mniejszy. Bez wątpienia jednak długotrwały stres wpływa na każdego. Jakie konkretne skutki możemy w tym miejscu wymienić? Na pewno możemy tutaj wskazać na migrenę, możemy wskazać na problemy z sercem, możemy wskazać na dosyć często występujący zespół jelita drażliwego. To stres w dużej mierze jest odpowiedzialny za stany depresyjne i depresję. To stres ma ogromny wpływ na wszelkie inne choroby natury psychicznej. Poza tym nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć o problemach z płodnością.

Wiele przyczyn, wiele skutków

Współcześnie możemy mówić o rosnącej ilości osób bezpłodnych, o problemach z zajściem w ciążę, które nie mają także jasno określonego podłoża medycznego. Tutaj główną rolę odgrywa właśnie stres. Współcześnie mamy coraz więcej do czynienia z różnymi sytuacjami stresowymi, z coraz większymi naciskami na współczesnego człowieka. Tempo życia, niezdrowe jedzenie, stres to czynniki, które sprawiają, że nasze zdrowie ogromnie na tym cierpi, że zdrowie naszego społeczeństwa znajduje się na znacznie niższym poziomie. Potrzeba jest zatem szczególnego starania, aby w jak największym stopniu ograniczyć wpływ stresu na nasz organizm, aby móc cieszyć się znacznie lepszym zdrowiem.