Osoby mające problem z nietrzymaniem moczu lub obłożnie chore, niewstające z łóżka potrzebują odpowiednich środków higienicznych, które zwiększą komfort ich życia, zabezpieczą przed wstydliwymi sytuacjami lub umożliwią zrezygnowanie z cewnika. Z pomocą przychodzą pieluchomajtki dla dorosłych.

W jakich przypadkach może zostać zrealizowana refundacja na pieluchomajtki?

Każdej osobie ubezpieczonej w NFZ przysługuje refundacja na pieluchomajtki dla dorosłych, pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne i podkłady higieniczne pod warunkiem, że konieczność stosowania wymienionych środków jest potwierdzona przez lekarza i mieści się w określonych kryteriach przyznawania refundacji. O refundację mogą starać się osoby z:

  • chorobą nowotworową wywołującą owrzodzenia i krwawiące zmiany w okolicach krocza oraz krzyża,
  • nietrzymaniem moczu lub stolca będące skutkiem choroby nowotworowej,
  • przetokami nowotworowymi lub popromiennymi,
  • nietrzymaniem moczu lub stolca o podłożu neurogennym,
  • nietrzymaniem moczu lub stolca o podłożu innym niż neurogenne.

Do wymienionych kryteriów nie zalicza się wysiłkowe nietrzymanie moczu. Aby upewnić się, czy dana choroba kwalifikuje do refundacji pieluchomajtek, najlepiej zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu – jest zobowiązany do udzielenia takiej informacji.

Co należy zrobić, aby pieluchomajtki zostały zrefundowane?

Refundacja jest przyznawana w limicie miesięcznym, co oznacza, że na dany miesiąc przysługuje określona ilość pieluchomajtek dla dorosłych lub innych środków. W przypadku pieluchomajtek limit wynosi 60 sztuk. Aby otrzymać refundację należy wybrać się do lekarza, który wypisze comiesięczne zlecenie na zaopatrzenie. W zależności od podłoża problemów zlecenie może wypisać internista, onkolog, urolog, neurolog i ginekolog, który ma podpisaną umowę z NFZ. Zlecenie należy przekazać do odpowiedniego oddziału NFZ osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem pełnomocnika. Po uzyskaniu potwierdzenia zostaje przekazana karta comiesięcznego zaopatrzenia, która jest wystawiana na 12 miesięcy. Podczas zakupu środków jest potrzebne zarówno zlecenie, jak i karta. Zlecenie zostaje w punkcie, w którym dokonujemy zakupu, a kartę zlecenia zachowujemy – należy ją okazać przy każdym kolejnym zakupie.

Jak dobrać rozmiar pieluchomajtek?

Przy wyborze pieluchomajtek dla dorosłych, majtek chłonnych i im podobnych środków ważny jest dobór rozmiaru, który zapewni komfort oraz zapobiegnie wydostawaniu się moczu lub kału na zewnątrz. Zaleca się branie pod uwagę obwód bioder i talii pacjenta oraz jego wagi. Każda firma ma swoją tabelę rozmiarów. Obwody oraz wagę należy przyporządkować do danego rozmiaru. Na przykład na stronie http://www.tena.pl można znaleźć kilka tabel rozmiarów, ponieważ marka dysponuje kilkoma wersjami produktów. Inni producenci oferujący pampersy dla dorosłych, majtki chłonne lub pieluchomajtki mogą mieć jeszcze inne przedziały miar przyporządkowane danemu rozmiarowi. Tabela rozmiarów zawsze powinna znajdować się na opakowaniu. W razie wątpliwości należy poradzić się sprzedawcy.