Nerwica jest chorobą, która w dobie współczesnej dotyka coraz większą grupę osób. Mowa również o osobach w pełni sił, a nie tylko osób starszych. Pośpiech, stres, różnego rodzaju obowiązki powodują, że pojawia się właśnie owa nerwica. Pojawia się pewnego rodzaju irracjonalnej natury lęk, który przekształca się w dyskomfort. Zaburzenia mające charakter nerwicowy nie są jednoznaczne w określeniu, a tym samym nie każdy gorszy nastrój, nie każdy lęk o charakterze zgoła irracjonalnym będzie można podpiąć pod nerwicę. Zaburzenia nerwicowe można sklasyfikować różnorodnie.

Zaburzenia lękowe

Można mówić i zaburzeniach lękowych typu fobia, o zaburzeniach obsesyjno- kompulsywnych, można mówić o reakcjach na ciężki stres, o zaburzeniach adaptacyjnych, zaburzeniach dysocjacyjnych oraz zaburzeniach, które występują pod postacią somatyczną. Nerwica to choroba i to w głównej mierze należy mieć na uwadze. Tym samym należy podkreślić to, że nie powinna być ona bagatelizowana i powinna być leczona. Jeżeli nie robimy nic, aby poprawić naszą sytuację zdrowotną, to wówczas objawy nerwicy będą się pogłębiać i będziemy mieli do czynienia z pogarszającym się stanem naszego zdrowia. W sytuacji, gdy doświadczamy jakichkolwiek objawów nerwicy, należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który może nas skierować na odpowiednie badania i do odpowiedniego lekarza specjalisty.

Objawy nerwicy nie są odosobnione, nie są przypadkiem jednorazowym, nie są wybuchem emocji, ale utrzymują się przez dłuższy czas i narastają. Tym samym stają się one mocno uciążliwe.