W czasie stresowej sytuacji w naszym organizmie pojawiają się hormony, które to odgrywają niezwykle ważną i istotną rolę, albowiem mobilizują nas aby radzić sobie z daną sytuacją, jakiej to właśnie doświadczamy. Hormony te, jeśli są krótkotrwałe nie są groźne dla naszego zdrowia, a wręcz przeciwnie mogą mieć pozytywne znaczenie. W chwili jednak kiedy jesteśmy narażeni na działanie stresu przez bardzo długi czas, hormony mogą przyczynić się do powstania wielu chorób, między innymi chorób układu krążenia a także do otyłości.

Katecholaminy

Popularnymi hormonami stresu są przede wszystkim adrenalina oraz noradrenalina, a także kortyzol. W czasie wszystkich stresowych sytuacji to adrenalina wydzielana jest jako pierwsza , zaś kilka minut później wydziela się kortyzol. To właśnie ich zadaniem jest przygotowanie organizmu, aby radził sobie z trudnymi i stresowymi sytuacjami.

Jak działają hormony?

Hormony, które to wydzielają się w stresowych sytuacjach zwane są stresorami, poprawiają pracę układu krążenia, a także zwiększają częstotliwość pracy serca. Dodatkowo poprawiają one także prace naszych mięśni. Co więcej adrenalina jest także hormonem jaki to zwiększa zapotrzebowanie organizmu na tlen, a także podwyższa temperaturę naszego ciała. Z kolei kortyzol sprawia, że podnosi się stężenie glukozy w organizmie.

Czy mogą być szkodliwe?

Hormony, które to w naszym organizmie wydzielają się w stresowych sytuacjach w chwili kiedy działają na nasz organizm przez długi czas mogą być po prostu niebezpieczne. W chwili kiedy stres staje się długi, hormony stają się przyczyną licznych chorób oraz schorzeń. Do najgroźniejszych chorób, które to mogą rozwinąć się podczas długotrwałego stresu zalicza się schorzenia układu krążenia. Może więc być to arytmia a także nadciśnienie tętnicze. Wszystko dlatego, że adrenalina zwiększa częstotliwość pracy serca, a tym samym często prowadzi do zaburzeń jego rytmu. Należy zauważyć, że adrenalina może doprowadzić także do zmniejszenia się przepływu nerwowego, zaś kortyzol doprowadza do śmierci komórek mózgowych. Hormony stresu częstokroć przyczyniają się także do otyłości, albowiem uaktywniają apetyt na węglowodany.