Mianem terapii uzależnień określa się pewne działania mające na celu pomóc danej osobie poradzić sobie z uzależnieniem od określonego czynnika. Mowa jest o terapii od uzależnienia od alkoholu, od narkotyków jak również i od innych czynników Terapia uzależnień ma na celu spowodować, że dana osoba po zakończeniu owej terapii zaprzestanie stosowania określonych działań, odrzuci pewne substancje, które powodują owe uzależnienie. Jest to pewien system działań terapeutycznych, wpływających na człowieka, na jego psychikę, a tym samym na jego późniejsze zachowania.

Ostateczne rozwiązania w terapii

Skrajnym elementem każdej terapii uzależnień jest zastosowanie działań detoksykacyjnych, czyli inaczej mówiąc skierowanie danej osoby na tak zwany detoks. Przede wszystkim na on na celu pozbycie się pewnych fizycznych objawów uzależnienia organizmu od danej substancji psychofizycznej lub też od danego zachowania. Terapia uzależnień musi być prowadzona przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. W tym względzie nie ma gwarancji powodzenia takiej terapii, ale na pewno jest ona czymś, co musi zostać zastosowane, jeżeli dana osoba chce pozbyć się określonego problemu i nie musieć się z nim borykać do końca swojego, często krótkiego życia.