W dobie, w której mamy do czynienia z bardzo dużą dostępnością do elektroniki, z bardzo dużą ilością czasu spędzanego przy komputerach, ze smartfonem w ręku, istotnym elementem jest zwrócenie uwagi na konieczność umieszczenia w swojej codzienności określonej aktywności fizycznej. Ma to bardzo duże znaczenie zarówno w kontekście osób dorosłych, w kontekście młodzieży jak również w kontekście dzieci.

Kondycja dziecka a sport

Tak naprawdę bardzo duże znaczenie ruchu fizycznego jest w odniesieniu do dzieci. Tenże ruch fizyczny jest kluczowym czynnikiem wpływającym na ich prawidłowy rozwój. Na pewno ruch fizyczny ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju kośćca u dzieci. Skoro mowa jest o narządach ruchu, to nie można nie wspomnieć także o bardzo dużym znaczeniu aktywności fizycznej dla ruchomości torebek stawowych dzieci w fazie ich rozwoju. Kolejnym z aspektów jest wpływ ruchu fizycznego na rozwój oraz na funkcjonowanie układu oddechowego.

Jeżeli bowiem mamy do czynienia z dużą ilością czasu spędzanego na aktywności fizycznej, to jednocześnie też mowa jest o większej ilości tlenu dostającego się do układu krążenia, o wpływie na pamięć, na rozwój aspektu koncentracji. Nie jest żadną propagandą twierdzenie, że ilość lekcji wychowania fizycznego powinna być zwiększona, żeby móc zapewnić dzieciom właściwą ilość ruchu i odpowiednio zadbać o ich prawidłowy rozwój. Istotnym elementem jest to, żeby pomyśleć o tym znacznie wcześniej i wdrożyć ową aktywność fizyczną już od najmłodszych lat dziecka.